Shoot em up Games

Shoot em up, các trò chơi mà trong đó bạn kéo không dừng lại ở bất cứ nơi nào trên toàn bộ quân đội của kẻ thù sống trong vườn. Bạn sẽ tìm thấy ở đây tất cả các tác phẩm kinh điển như Metal Slug và Commando!