Lập Boss với Mario

Trò chơi này bạn đề nghị để chơi như Mario và bạn đo ba mươi ông chủ từ tất cả các loại trò chơi video, bạn sẽ phục hồi trong rất nhiều: các ký tự từ Megaman, Tiến sĩ Robotnik từ Sonic Birdo từ saga Mario Bros và cũng nhiều hơn nữa!

Có một kỹ thuật để đánh bại mỗi ông chủ, và một cửa hàng để mua hàng mà bạn sẽ rất hữu ích đối với những kẻ thù.

Điều khiển:.

  • Di chuyển: phím mũi tên.
  • Jump: Key "S".
  • Racing: Button "A".
  • Freeze (tiền thưởng để mua): Key "D".
  • Tiền thưởng được mua tại các phím 1 để chọn 6.

Lap-boss-voi-mario
74% yêu thích trò chơi
Tất cả trò chơi