Shoot'Em Up Games

Shoot'em up, ang mga laro kung saan hilahin hindi mo tumitigil kahit saan sa buong armies ng mga kaaway na tumira sa arcade. Makikita mo dito ang lahat ng mga classics tulad ng metal banatan at Commando!