గురు జా నియోన్ బ్రిక్స్

అల్ట్రా ఫంకీ ఒక గతం గేమ్ మేము స్థాయిలు దాటిన విచ్ఛిన్నం ఉండాలని నియాన్-సొగసైన సంఖ్యలు ముఖ్యంగా ఆకట్టుకొనే ధన్యవాదాలు చూడండి.

మేము ఆధునిక సంగీతం మరియు ఆఫ్సెట్ రెట్రో గ్రాఫిక్స్ ఇష్టం.

నియంత్రణలు:.

  • తరలించు: మౌస్.

గురు-జా-నియోన్-బ్రిక్స్
100% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను
అన్ని ఆట