Shootem Up Games

Shootem lart, këto lojëra në të cilat ju tërheq nuk ndalet kudo në ushtri të tëra e armiqve që banojnë në arkadat. Ju do të gjeni këtu të gjitha klasike si Metal lingotë dhe Komando!