BomberMario

Խաղ է, որն առաջարկում է իսկապես հաճելի է խաղալ նաեւ Մարիո է մարտերին ընդդեմ թշնամիների բոլոր տեսակի սնկով թագավորության թե ինչպես է Bomberman.

Վերահսկում է.

  • Տեղափոխել: սլաքների Keys.
  • Հարցրեք պայթել է: Spacebar.