مانند کربی، پنجشنبه

یک بازی که در آن شما کنترل شخصیت به شکل توپ کوچک است که باید نور به همان اندازه به عنوان حوزه های ممکن جمع آوری. شما باید توانایی جذب دشمنان خود را که نمادی از غذا به نظر می رسد فراتر از آنها به شما تبدیل.

کنترل:.

  • گشت و گذار: کلیدهای جهت دار است.
  • ضربه: کلید "Q".
  • جذب: کلید "S".

مانند-کربی،-پنجشنبه
71% عاشق این بازی
همه بازی ها