Pacman در پنجشنبه کلاسیک

یک ماکت از همه چیز نصب Pacman از کلاسیک، با این حال گرافیک بسیار زیبا و بسیار روشن، بنابراین ما به شدت آن را توصیه!

کنترل:.

  • حرکت: کلید های arrow.

Pacman-در-پنجشنبه-کلاسیک
79% عاشق این بازی
همه بازی ها