بازی مورتال کمبت

بازی فلش افسانه ای مورتال کمبت این برنامه می توانید بین حالت رقابت و یک حالت آموزشی برای گرم کردن را انتخاب کنید و یا کشف این حماسه.

ما دوست داریم: جن و حرکت خاص گرفته شده از بازی اصلی، توانایی جنگنده های متعدد را انتخاب کنید را وارد کنید ...

ما آن را توصیه به هر دو مبتدیان به عنوان fanx.

کنترل:.

  • حرکت: کلید های arrow.
  • پانچ: دکمه "A".
  • پا زدن: کلید "D".
  • سپاه پاسداران: کلید "S".

بازی-مورتال-کمبت
78% عاشق این بازی
همه بازی ها