مهاجمان فضایی مانند

این بازی با استفاده از کدهای از مهاجمان فضایی معروف نیز به شما اجازه خواهد داد که بین هر موجی از دشمنان برای خرید و ارتقاء را برای کشتی خود را مانند نرخ بهتر از آتش سوزی، سپر بهتر ...

کنترل:.

  • حرکت: کلید های arrow.
  • کشش: فاصله.

مهاجمان-فضایی-مانند
50% عاشق این بازی
همه بازی ها