ماجراجویی و پازل بازی سوکوبان

در این بازی فوق العاده فوق العاده اعتیاد آور یکپارچهسازی با سیستمعامل، شما باید کمک به خروج از هر پیچ و خم برای رسیدن به یک مرد.

گرافیک و موسیقی متن فیلم قدیمی ما شما را دوست دارم.

کنترل:.

  • حرکت: کلید های arrow.
  • انتخاب / انتقال اشیاء: دکمه "X".
  • چسبیده به فضایی فلش "کم".
نکته:.شما می توانید پرش های بیشتر دراز را با فشار دادن "X" در یک موقعیت حلق آویز به لبه اجرا شود.

ماجراجویی-و-پازل-بازی-سوکوبان
83% عاشق این بازی
همه بازی ها