سوکوبان بازی با مخازن

گیم پلی بازی واقعا سرگرم کننده مخلوط سوکوبان و بازی در مخازن.

هدف این است که همیشه اشیاء به جز در اینجا شما نیز خواهد شد توسط تانک های دشمن حمله به مکان های از پیش تعریف شده به ارمغان آورد. خوب مخلوط بازتاب / اقدام

کنترل:.

  • حرکت: کلید های arrow.
  • نگه دار: نوار فضایی.

سوکوبان-بازی-با-مخازن
83% عاشق این بازی
همه بازی ها