Shoot'em up

Shoot'em up, aquests jocs en què s'extreuen no voleu parar en algun lloc d'exèrcits sencers d'enemics que habiten a les arcades. Aquí trobarà tots els clàssics com Metal Slug i el Comando!