Tetris Robot

Стек на роботи от същия цвят, за да ги отстранят и да се създаде енергия, която ви позволява да напредват в нивата. Помислете добри комбинации за използване и интелигентен движение, което ще позволи да не бъдат претоварени!

Има три цвята от началото на роботи, а след това други ще бъдат генерирани, както и като ти прогрес.

Контроли:.

  • Преместване: мишката или клавишите със стрелки.
  • Доведете роботите: ляв клик на мишката.

Tetris-robot
75% обичам тази игра
Всички игри